Jos haluat tukea kampanjaani taloudellisesti, voit tehdä lahjoituksen MobilePaylla: 4475RD tai FI40 1544 3000 3218 15.
Lämmin kiitos tuestasi!

Sote ja hyvinvointi

Sote-asioissa voimme tehdä asioita nykyistä paremmin, sujuvammin, joustavammin ja inhimillisemmin. Hyvinvointialueet tavoittelevat tätä muutosta ja ansaitsevat mahdollisuuden onnistua. Tässä vaiheessa valmistelua näyttää kuitenkin siltä, että uudelleen arviointia tullaan pikaisesti tarvitsemaan. Pelkillä rakenteilla ei turvata hoitoa, jos tekijöitä ei ole tai terveydenhuollon yksikölle tai yksittäiselle työntekijälle kohdistuu kohtuuton kuorma.

Nuoret ja tulevaisuus

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet Covid-pandemian aikana ja se mitä on tehtävissä, on tehtävä nyt. Interventioiden pitää olla vaikuttavia ja niiden vaikuttavuus pitää voida osoittaa tutkimusnäytöllä. Näköalattomuus musertaa toivon tulevasta. Haluan osaltani vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni katsoo tulevaisuuteen toiveikkaana ja uskaltaa kulkea sitä kohti luottavaisin mielin.

Ilmasto ja luontoarvot

Ilmastonmuutoksen eteneminen pitää pyrkiä estämään kaikin keinoin. Toteutuessaan muutos tulee koskettamaan meitä kaikkia. Tarvitaan enemmän tietoa ja keskustelua siitä, miten ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan jokaisen arkeen. Tehdään kaikkemme sen eteen, että suunta muuttuu.

Talous ja yrittäjyys

Kaikki työ on tärkeää ja jokaisen työtä tarvitaan. Osa-aikainen työ, kevennetty työ tai muulla tavoin tekijän kykyihin tai elämäntilanteeseen sovitettu työ on arvokasta. Työnteon pitäisi olla aina kannattavampi vaihtoehto. Niiden, jotka eivät työhön kykene ja tarvitsevat yhteiskunnan tukea, tulee sitä saada. Kaikilla on erilaisia vaiheita elämässä ja työelämän pitäisi pystyä myötäilemään näitä vaiheita. On yhteiskunnan ja yksilön tappio menettää työntekijä siksi, että jouston varaa vaihtelevissa tilanteissa ei ole.

Facebook

Cover for Sonja Hietaranta - Eduskuntavaaliehdokas
98
Sonja Hietaranta - Eduskuntavaaliehdokas

Sonja Hietaranta - Eduskuntavaaliehdokas

Eduskuntavaaliehdokas (kok), sairaanhoitaja, TtM, ylihoitaja

Olen syvästi kiitollinen jokaisesta saamastani äänestä, käydyistä keskusteluista ja kohtaamisista. Kiitos❤️Aloittavan eduskunnan ja hallituksen toivon huomioivan terveydenhuollon ja hoivan tarpeet sekä lisäävän nuorten hyvinvointia panostamalla peruskouluihin. Vaalivan ilmastoa, yrittäjyyttä ja Suomen taloutta rohkeilla teoilla. Toivon myös uskallusta tehdä yli vaalikauden ulottuvia suunnitelmia tulevaisuuden turvaamiseksi.💙🇫🇮 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Viimeinen kampanjapäivä takana ja aika laskeutua vaalirauhaan. Kiitos kaikille kannustajilleni, ja minua jo äänestänelle 💙Jos et äänestänyt ennakkoon, muista käyttää äänioikeuttasi huomenna sunnuntaina 2.4. Paremman tulevaisuuden nimissä Kokoomus on paras vaihtoehto äänestyslipukkeeseen.Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20, ja voit äänestää vain sinulle määritellyssä paikassa. Tieto omasta äänestyspaikasta löytyy kotiin tulleesta kirjeestä tai täältä: aanestyspaikat.fi/. Minua voi äänestää numerolla 83 Pirkanmaalla.Aurinkoista palmusunnuntaita kaikille 🌞😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vaalikampanja on tulossa päätökseen 💙Tämä on ollut hieno kokemus, jonka aikana olen saanut puhua minulle ja myös teille tärkeistä asioista. Olen oppinut valtavasti, ja olen kiitollinen kaikista kohtaamisista ihmisten kanssa. Ihmiset ovat ihanan ajattelevaisia, ja jakavat kanssani samoja huolia Suomen terveydenhuollon, nuorten mielenterveyden tai vaikkapa talouden tilasta.Oma vaalitiimi on ollut tuki, turva ja koti, jonka kanssa on voinut aina miettiä mitä seuraavaksi tehdään. Yksin tästä ei selviäisi. Samoin ajattelen, että politiikassa kukaan ei yksin pärjää. Yhteistyötä on osattava tehdä, eikä vaalitenteissä nähtyä vastakkainasettelua ja riitelyä voida jatkaa vaalikauden aikana. Kaikki puolueet haluavat kuitenkin hyvää tälle maalle ja kansalle. Keinot ovat erilaisia eri puolueilla, mutta uskon, että yhteinen sävel on mahdollista löytää.Suunnitelmien täytyy olla pitkäjänteisiä, vaikka vaalit pidetäänkin neljän vuoden välein. Jos edetään esimerkiksi koulutuksen tai terveydenhuollon asioissa vain vaalikausi kerrallaan, teemme työntekijöille mahdottomaksi toteuttaa määriteltyjä tavoitteita.Jos emme ole ehtineet kampanjan aikana tavata, ja sinulla on muutama minuutti aikaa, niin katso oheinen videoni, jossa summaan kuluneita kuukausia. Ne toimivat terveisinäni sinulle 💙 (huom. Klikkaa tarvittaessa video kokonaan auki, jos tekstit eivät näy kokonaan)🔹 Keskustellen, kuunnellen, vaikuttaen 🔹Terveisin, Sonja ... See MoreSee Less
View on Facebook
Olen Pirkanmaalla ensimmäisten joukossa ilmoittanut olevani ääni lapselle -eduskuntavaaliehdokas. Allekirjoitan Anna ääni lapselle -kampanjan vaaliohjelman täysin 💙 Poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys, kun on kyse lasten, nuorten ja perheiden onnellisesta arjesta ja uskosta tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja hyvinvoivaan lapsuuteen, jonka päälle rakentaa aikuisuutta.🔹️ Olen puhunut paljon lasten ja nuorten mielenterveysongelmista, jotka ovat voimakkaassa kasvussa. Riittävien mielenterveyspalveluiden tueksi on oltava yhteisöllistä toimintaa kuten harrastuksia.Lapsiin ja nuoriin kohdistuu nykyään liian paljon paineita ja odotuksia. Jokaiselle lapselle pitää taata turvallinen ja kannustava opinpolku huolehtimalla resursseista, ammattitaitoisesta opetushenkilökunnasta ja toimivasta oppilas- ja opiskelijahuollosta. Perheiden palvelut voidaan järjestää samaan keskukseen, jolloin heitä voidaan tukea moniammatillisesti. Järjestöt on otettava kiinteästi osaksi palveluita, perhekeskuskokonaisuutta ja perheiden lähitukea.🔹️ Lapsiperheköyhyyttä on ehkäistävä varsinkin, kun elinkustannukset nousevat nopeasti. Sosiaaliturvan avulla on huolehdittava, että esimerkiksi perheenjäsenen sairastaminen tai vammaisuus ei johda perhettä taloudellisiin vaikeuksiin, vaan usko tulevaisuuteen säilyy ja voimavaroja tuetaan riittävillä palveluilla ja etuuksilla.🔹️ Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kuulluksi tulemisesta on pidettävä huolta. Uskonnollisista syistä tapahtuvaa silpomista ei tule hyväksyä. 🔹️ Suomessa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen valtakunnallinen ohjelma varmistaisi, että asioita edistetään systemaattisesti eivätkä ne jää näennäisesti kiireellisempien asioiden alle. Lapsivaikutusten arvioinnilla huolehditaan, että lasten oikeudet ja eri näkökulmat huomioidaan päätöksenteossa. Myös aiempia päätöksiä on arvioitava siitä näkökulmasta, millaiset vaikutukset niillä on ollut lasten ja nuorten hyvinvointiin.Anna ääni lapselle ja äänestä numeroa 83 Pirkanmaalla. Vaalipäivä on ylihuomenna sunnuntaina 2.4.2023#kokoomus #pirkanmaankokoomus #eduskuntavaalit #eduskuntavaaliehdokas #äänilapselle ... See MoreSee Less
View on Facebook
Keskustelin lasten ja nuorten koulunkäynnistä ja sen haasteista opetuspäällikkönä työskentelevän kasvatustieteiden maisterin Marianne Liimataisen kanssa. Ohessa muutama leike keskustelustamme ja tärkeimpiä huomioitamme alla:🔹️ ️Koulunkäyntiä voidaan tukea ennaltaehkäisevästi. Panostetaan koulutaipaleen alusta siihen, että lapset kiinnittyvät omaan koulupiiriin ja saavat luottamukselliset välit omaan opettajaan. Aidossa yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä voidaan vielä kehittyä. Koulun käytänteiden tulee olla joustavia ja niiden tulee mahdollistaa monipuolinen toiminta. Vuorovaikutus, yhteistyö, kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat tärkeitä, jotta toimijoiden välille rakentuu luottamus. Koulun lähialue voi urbaanissakin ympäristössä muodostaa yhteisön, joka huolehtii jokaisesta lapsesta ja nuoresta.🔹️ Koulussa on oltava riittävästi ammattilaisia, jotka havaitsevat lapsen tai nuoren haasteet. Puuttumisen portaat koulupoissaoloihin on oltava mahdollisimman matalat. Poissaolojen syitä on selviteltävä tarvittaessa moniammatillisesti lasta tukien. Poissaolojen syiden selvittyä on tärkeää tehdä yhteinen suunnitelma, jonka avulla pyritään tukemaan koulunkäyntiä. Tätä suunnitelmaa on hyvä seurata ja pysähtyä riittävän varhaisessa vaiheessa arvioimaan.🔹️ Oppivelvollisuusiän nostaminen ei saa koulupudokkaita ja syrjäytymisriskissä olevia nuoria takaisin kouluun. Panostusten tulee kohdistua sen sijaan varhaiseen tukemiseen. Oppilaan koulunkäynnin tukemisen näkökulmasta tärkeintä on säilyttää yhteys oppilaan, koulun ja perheen välillä ilman syyllisten etsimistä. Myös perheet tarvitsevat monipuolista tukea lapsensa säännöllisen koulunkäynnin varmistamiseksi🔹️ Perusopetuslaki antaa koululle monenlaisia mahdollisuuksia opetuksen räätälöintiin silloin, kun läsnäolo koulussa on vaikeaa. Oppilas voi osoittaa osaamistaan monin eri tavoin, ei välttämättä pelkästään kouluopetuksessa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan.Kasvatus ja perusopetus on itselleni sydämen asia. Niistä ei saa kovissakaan säästöpaineissa leikata. Jos olet samaa mieltä, voit äänestää minua Pirkanmaalla numerolla 83.#kokoomus #pirkanmaankokoomus #eduskuntavaalit #eduskuntavaaliehdokas ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter

Twitter feed is not available at the moment.