tammikuu 2023

Mielipidekirjoitus
Kaikissa perheissä ei odoteta koulun alkamista

Koulut aloittivat työnsä tällä viikolla. Useimmat lapset odottivat kouluun paluuta. Jossain perheissä koulun alkaminen aiheuttaa ahdistusta ja jännitystä siitä, lähteekö nuori kouluun vai alkavatko vaikeudet aamuherätyksistä ja kouluun lähtemisestä nuoren kanssa. Kouluun lähtemisen vaikeus johtua monesta syystä, eikä syynä aina ole viitsimisen puute. Koulupudokkaalla tarkoitetaan lasta tai nuorta, joka jättää oppivelvollisuutensa suorittamatta määräajassa tai keskeyttää […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Ilman henkilöstöä ei ole palveluita – hoidammeko jatkossa läheisemme itse? (Aamulehti 7.1.2023)

Ympärivuorokautisten hoivapalveluiden sekä kotiin tuotettujen hoivapalvelujen tarve kasvaa jatkuvasti. Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet kahden vuoden aikana 4000 asiakkaalla ja kasvun ennustetaan nopeutuvan tulevina vuosina (STM). Koko maan tasolla laitospaikkojen tarpeen on ennustettu kasvavan 1,4-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä. Vanhuspalvelulakiin perustuvan henkilöstömitoituksen tavoitteena on turvata laadukas hoito hoivapalveluiden asiakkaille. Silti yhä useampi jää vaille palveluja, joihin hänellä […]

Read more