helmikuu 2023

Video
Videot

Sonja ja Mika tekstityksillä

Read more
Mielipidekirjoitus
Nyt on aika vähentää liikenteen päästöjä suunnitelmallisesti

Autoilun verotusta tulisi uudistaa siten, että se kannustaa vähäpäästöisen auton hankintaan auton käyttövoimasta riippumatta Eurooppalainen ilmastolaki astui voimaan vuonna 2021. Ilmastolain myötä ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä ja vuoden 2030 vähintään 55% päästövähennystavoite ovat laillisesti sitovia. Pidemmällä aikavälillä liikenteen fossiiliset polttoaineet tulee korvata uusiutuvilla tai päästöttömillä polttoaineilla ja käyttövoimilla kuten sähköllä, vedyllä, biopolttoaineilla ja neste- tai […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Varmistetaan puolustuksen rahoitus ja sisäinen turvallisuus

Tänään tulee kuluneeksi vuosi siitä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nykyisessä turvallisuustilanteessa puolustukseen liittyvät asiat ovat merkityksellisempiä kuin pitkään aikaan. Suomen puolustusmenojen osuuden on oltava riittävä turvaamaan vahvan itsenäisen puolustuksen sekä Suomen roolin vahvana tulevana Nato-jäsenenä. Naton toimintavahvuus koostuu sen jäsenmaiden sotilaallisista kyvykkyyksistä, ja siksi Naton tavoitteena jäsenmaiden puolustusmenoille on vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan. Suomen puolustusmenot […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Panostetaan vastuullisiin energian lähteisiin

Nyt on oikea aika panostaa vastuullisiin ja ilmastoystävällisiin energian lähteisiin. Ydinvoima on jatkossakin tärkeä energiamuoto Suomessa, ja sen rinnalle pitää edistää myös muiden ympäristöystävällisten energiamuotojen kehittämistä. Tuulivoimateknologian kehitys on ollut vauhdikasta. Kehitys näkyy tuulivoimaloiden aiempaa korkeammissa torneissa ja pidemmissä lavoissa. Korkeampi tuulivoimala pääsee kiinni voimakkaampiin ja tasaisempiin tuuliin. Pienikin muutos keskimääräisessä tuulen nopeudessa lisää tuotantoa […]

Read more
Mielipidekirjoitus

Ilmastonmuutos etenee ja vaikeiden päätösten lykkääminen tuleville sukupolville ei paranna asiaa. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta ilmastonmuutoksen eteneminen saadaan pysähtymään Teollisuudesta aiheutuu 80% ilmastopäästöistä Teollisuutta pitää verotuksellisin keinoin ohjata ympäristöystävällisempään suuntaa ja löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja toiminnassaan. TKI-toiminnan rahoitus pitää turvata jatkossa niin, että uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja teollisuuteen ja energiantuotantoon löydetään. Yksittäisen ihmisen/perheen arkea ei […]

Read more