Mielipidekirjoitus
Ilmasto ja luontoarvot

Ilmastonmuutoksen eteneminen pitää pyrkiä estämään kaikin keinoin Ilmastonmuutos etenee ja vaikeiden päätösten lykkääminen tuleville sukupolville ei paranna asiaa. Teollisuudesta aiheutuu 80% ilmastopäästöistä. Teollisuutta pitää verotuksellisin keinoin ohjata ympäristöystävällisempään suuntaan ja löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja toiminnassaan. TKI-toiminnan rahoitus pitää turvata jatkossa niin, että uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja teollisuuteen ja energiantuotantoon löydetään. Yksittäisen ihmisen/perheen arkea ei pidä kuitenkaan tehdä […]

Read more
Video
Terveydenhuollosta

Taannoin järjestämässäni terveydenhuollon keskusteluillassa puhuin muutamista terveydenhuollon ongelmista, joihin on löydettävä ratkaisuja tulevaisuudessa - mitä pikemmin, sen parempi. Ennaltaehkäiseviin mielenterveys- ja päihdepalveluihin kannattaa panostaa. Noin 20% aikuisväestöstä kärsii mielenterveysongelmista. Ei-kiireellisessä tilanteessa apua voi joutua odottamaan kuukausien ajan. Kiireellisessäkin tilanteessa, jossa ihmisellä on hätä ja kokee tarvitsevansa apua, voi silti joutua odottamaan viikkoja. Tällä hetkellä käytännössä […]

Read more
Mielipidekirjoitus
"Ei koskaan enää yksin" - Adolf Ehrnrooth

Nyt on oikea aika tulla osaavaksi ja aktiiviseksi Nato-jäseneksi. Julkisessa keskustelussa on pohdittu ja esimerkiksi vaalikoneissa kysytty, pitäisikö Suomeen saada Naton tukikohta. Suomen ei mielestäni pidä asettaa etukäteen vaatimuksia Natolle, mutta on tärkeää suhtautua avoimesti erilaisiin vaihtoehtoihin ja tuoda esille osaamistamme esimerkiksi liittyen joukkojen toimintaan erityisen kylmissä ja vaativissa olosuhteissa. Varsinaisia Nato-tukikohtia on vain muutamia, […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Aktiivinen toimija Euroopassa

Suomalaisten etu on, että Suomi on vahva ja aktiivinen toimija Euroopan unionissa, jolla on vakaa talous ja erinomainen osaaminen vihreään siirtymään liittyvässä teknologiassa ja teollisuudessa. Suomen kansan enemmistö on kansanäänestyksessä 16.10.1994 kannattanut liittymistä Euroopan unioniin. Jäsenvaltioiden ääni tulee kuuluviin EU:n kaikissa toimielimissä. EU:n toimielimiä ovat vaaleilla valittu Euroopan parlamentti, jäsenmaiden valtion- ja hallitusten päämiesten Eurooppa-neuvosto, […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Ydinvoima on jatkossakin tärkeä energiamuoto Suomessa

Ydinvoima on jatkossakin tärkeä energiamuoto Suomessa. Ydinvoiman rinnalle pitää edistää muiden ympäristöystävällisten energiamuotojen kehittämistä, mutta toistaiseksi niillä ei saada riittävää energiantuotantoa aikaiseksi. Pienydinreaktoreiksi kutsutaan sähköteholtaan alle 300 MW:n ydinvoimalaitoksia. Matalamman sähkötehon lisäksi ne erottuvat suurista laitoksista sarjavalmisteisuuden ansiosta. Pienreaktoreilla hiilidioksidipäästötöntä energiaa voitaisiin tuottaa entistäkin tehokkaammin, joustavammin ja pienemmillä kustannuksilla. Pienreaktorien täysmääräiseen käyttöönottoon vaaditaan vielä kansainvälistä […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Kehitetään kaupunkiseutua rohkeasti

Tampereen kaupunkiseudun vetovoima perustuu sen asukkaisiin ja aktiivisiin yrityksiin, hyviin liikenneyhteyksiin sekä yleiseen elinvoimaan. Pirkanmaalaisena ehdokkaana koen tärkeänä Pirkanmaan kehittämisen, vaikka kansanedustaja tarkasteleekin päätöksentekoa koko Suomen asukkaiden näkökulmasta. Tampere on kehittynyt erinomaisella tavalla viime vuodet. Oma yritteliäisyys ja rohkeat ratkaisut ovat merkittävät tekijät menestyksessä, mutta isoissa hankkeissa myös valtion tuki on tarpeen. Valtio solmii kaupunkiseutujen […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Kansanedustajuuden ei pitäisi olla kiinni rahasta

Aamulehti haastatteli minua, koska olen eduskuntavaaleissa ehdolla ensimmäistä kertaa. Ehdokkuuteni varmistumisen jälkeen eli joulukuusta lähtien lähes kaikki vapaa-aika on ollut tavalla tai toisella vaalityötä. Ensikertalaisena (ilman rajatonta vaalibudjettia) on vaikeaa saada mielipiteitään kuuluviin, ja vaikuttamisen kanavia rakennetaan alusta asti. Haluan uskoa, että kansanedustajuus ei ole kiinni siitä, kuka käyttää kampanjaan eniten rahaa tai kenellä on […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Miksi olen ehdolla?

Meillä on toimiva ja turvallinen yhteiskunta sekä kallisarvoinen luonto, tärkeitä asioita joita vaalia. On myöskin epäkohtia, joita pitää pyrkiä viemään parempaan suuntaan. Moniäänistä keskustelua tarvitaan ja aito dialogi on lopulta ainoa tapa todella vaikuttaa asioihin ja löytää yhteisymmärrys asioiden ratkaisemiseksi. Lapset ja nuoret ansaitsevat sen, että heidän eteensä tehdään kaikki tehtävissä oleva. Sote-asioissa voisimme tehdä […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Päihderiippuvuuksien hoito laitettava kuntoon

Huumeiden käytön pitää jatkossakin olla rangaistavaa. Päihteiden käyttöön liittyvät haitat aiheuttavat Suomessa miljardien eurojen kustannukset, kuormittavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja aiheuttavat mittaamattoman määrän inhimillistä hätää. Huumeiden käytön mahdollistamisen sijaan pitää keskittyä keinoihin, joilla huumeiden käyttäjää voidaan auttaa pääsemään eroon huumeista. Huumeiden käyttöön liittyy lieveilmiöitä ja niiden esiintyminen huumeidenkäyttöhuoneiden läheisyydessä on todennäköistä. Nykyiselläänkin huumeidenkäyttäjän on […]

Read more
Mielipidekirjoitus
Panostus nuorten mielenterveyspalveluihin

Nuorten mielenterveyspalveluihin on osoitettava nykyistä enemmän rahaa, vaikka kaikesta muusta jouduttaisiinkin säästämään. Nuorten mielenterveysongelmat ja koulupudokkaiden määrä on kasvussa. Ahdistus- ja masennusoireilu on lisääntynyt sekä tytöillä että pojilla huomattavasti koronapandemian alusta. Jopa 30 % tytöistä ja 8 % pojista kärsii kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta. Sijoitetuista 13–17-vuotiaista jopa joka toinen on nuorisopsykiatrian asiakas. Vuoden 2022 elokuun […]

Read more